.: Cong ty TNHH MTV Vang Bac Da quy Sai Gon - Saigon Jewelry Company Limited :.
English    Vietnamese
   
 
Thông báo về việc tăng chiết khấu tiền công mua nữ trang sỉ SJC
 
HOME PAGE  »  About us
Joint - Venture

SJC Ha Noi Jewelry Joint Stock Company.

27A Phan Đình Phùng Str, Ba Đình Dist, Hà Nội Capital, Vietnam


SJC Da Nang Jewelry Joint Stock Company.

137 Hùng Vương Str, Hải Châu Dist, Đà Nẵng City, Vietnam


International Trading Joint Stock Company - ITC

101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Str, Bến Thành Ward, Dist. 1, Hồ Chí Minh City Vietnam


SJC Khanh Hoi Jewelry Joint Stock Company.

29 Lê Thạch Str, Ward 12, Dist. 4, Hồ Chí Minh City


SJC Phu Tho Jewelry Joint Stock Company.

158 Phó Cơ Điều Str, Ward. 6, Dist. 11, Hồ Chí Minh City, Vietnam


Construction & Realty Services Company.

Saigon SJC Manufacturing Trading Joint Stock Company.


ACB-SJC Saigon Jewelry Joint Stock Company.


Kim Viet Gold Services-Trading-Import Export Joint Stock Company.


 
[ Back ]

 

 

 
GOLD PRICE
 
TOP.HOME PAGE.SEARCH.Thể lệ CSKH.TUYỂN DỤNG
  418-420 Nguyen Thi Minh Khai street, District 3, HoChiMinh city, Vietnam
Tel: 848.39293388 - Fax: 848.39293377 - Email: info@sjc.com.vn
© Copyright by Saigon Jewelry Company Limited- SJC, All rights reserved