.: Cong ty TNHH MTV Vang Bac Da quy Sai Gon - Saigon Jewelry Company Limited :.
English    Vietnamese
   
 
 
HOME PAGE  »  About us
Joint - Venture

SJC Ha Noi Jewelry Joint Stock Company.

27A Phan Đình Phùng Str, Ba Đình Dist, Hà Nội Capital, Vietnam


SJC Da Nang Jewelry Joint Stock Company.

137 Hùng Vương Str, Hải Châu Dist, Đà Nẵng City, Vietnam


International Trading Joint Stock Company - ITC

101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Str, Bến Thành Ward, Dist. 1, Hồ Chí Minh City Vietnam


SJC Khanh Hoi Jewelry Joint Stock Company.

29 Lê Thạch Str, Ward 12, Dist. 4, Hồ Chí Minh City


SJC Phu Tho Jewelry Joint Stock Company.

158 Phó Cơ Điều Str, Ward. 6, Dist. 11, Hồ Chí Minh City, Vietnam


Construction & Realty Services Company.

Saigon SJC Manufacturing Trading Joint Stock Company.


ACB-SJC Saigon Jewelry Joint Stock Company.


Kim Viet Gold Services-Trading-Import Export Joint Stock Company.


 
[ Back ]

 

 

 
SJC GOLD CHARTS
View chart of SJC gold rate
GOLD PRICE
SJC GOLD 99,99
EXCHANGE RATES
Cập nhật: 12/23/2014 2:33:07 AM
Đơn vị tính : VNĐ
Nguồn : Vietcombank
 Mua Bán
AUD 17256.12 17516.07
EUR 26055.78 26368.72
JPY 176.1 179.48
USD 21360 21405
 {img_title}Source: Vietcombank.com.vn
 
TOP.HOME PAGE.CAREERS.SEARCH.Thể lệ CSKH.Các đơn vị ưu đãi thẻ
  418-420 Nguyen Thi Minh Khai street, District 3, HoChiMinh city, Vietnam
Tel: 848.39293388 - Fax: 848.39293377 - Email: info@sjc.com.vn
© Copyright by Saigon Jewelry Company Limited- SJC, All rights reserved