.: Cong ty TNHH MTV Vang Bac Da quy Sai Gon - Saigon Jewelry Company Limited :.
English    Vietnamese
   
 
 
HOME PAGE  »  About us
Jewelry


 
[ Back ]

 

 

 
SJC GOLD CHARTS
View chart of SJC gold rate
GOLD PRICE
SJC GOLD 99,99
EXCHANGE RATES
Update 07:59 AM 07/29/2014
Unit: vnđ
Ho Chi Minh city
USD 21,255 21,205  
JPY 209 205  
EUR 28,654 28,314  
AUD 20,069 19,771  
 RefreshSource: Vietcombank.com.vn
 
TOP.HOME PAGE.CAREERS.SEARCH.Thể lệ CSKH.Các đơn vị ưu đãi thẻ
  418-420 Nguyen Thi Minh Khai street, District 3, HoChiMinh city, Vietnam
Tel: 848.39293388 - Fax: 848.39293377 - Email: info@sjc.com.vn
© Copyright by Saigon Jewelry Company Limited- SJC, All rights reserved