.: Cong ty TNHH MTV Vang Bac Da quy Sai Gon - Saigon Jewelry Company Limited :.
  
   
 
 
HOME PAGE  »  Gold diagram

 
SJC GOLD CHARTS
View chart of SJC gold rate
GOLD PRICE
SJC GOLD 99,99
EXCHANGE RATES
Cập nhật: 12/22/2014 8:16:51 PM
Đơn vị tính : VNĐ
Nguồn : Vietcombank
 Mua Bán
AUD 17256.12 17516.07
EUR 26055.78 26368.72
JPY 176.1 179.48
USD 21360 21405
 {img_title}Source: Vietcombank.com.vn
 
TOP.HOME PAGE.CAREERS.SEARCH.Thể lệ CSKH.Các đơn vị ưu đãi thẻ
  418-420 Nguyen Thi Minh Khai street, District 3, HoChiMinh city, Vietnam
Tel: 848.39293388 - Fax: 848.39293377 - Email: info@sjc.com.vn
© Copyright by Saigon Jewelry Company Limited- SJC, All rights reserved